Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowej i płacowej :

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B, PIT-4),
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników,
 • ewidencja urlopów,
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • sporządzanie umów o pracę , dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem pracownika oraz świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia,
 • wystawianie zaświadczeń dla Pracowników,
 • rozliczanie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych,
 • obliczenie wysokości wpłaty na PPK,
 • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń na podstawie odpowiednich tytułów wykonawczych oraz ich egzekucja z wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PEFRON oraz sprawozdań do GUS

Obsługa księgowa:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 

 • ewidencja przychodów,
 • rejestr VAT,
 • ewidencje środków trwałych,
 • deklaracja JPK V7,
 • roczna deklaracja PIT-28,
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 

 • prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rejestr VAT, VAT-UE,
  ewidencja środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • PIT-36, PIT-36L,
 • JPK V7,
 • deklaracja roczna,

Ponadto oferujemy pomoc w zakresie:

 • sporządzanie wniosków o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowania i dotacje do działalności gospodarczej np. z UP oraz z tarcz antykryzysowych,
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rozliczenia roczne osób fizycznych z uwzględnieniem przysługujących ulg i odliczeń (PIT-37, PIT-28),